برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amin Fayaz

Tanhaei

3 Like

واسه تو میخونم میخوام پیشت بمونم واسه تو میخونم میخوام پیشت بمونم

اگه پیشم نباشی هی در به در می مونم هی در به در می مونم

دیوونه دیوونه هی دله من گریونه , دیوونه دیوونه هی دله من گریونه

اگه پیشم نباشی هی در به در می مونه , هی در به در می مونه


خدایا خدایا خدایا خدایا , خدایا خدایا ای خدایا خدایا

بسه این تنهایی مردم از این جدایی مردم از این جدایی

خدایا خدایا خدایا خدایا بسه این تنهایی مردم از این جدایی , مردم از این جدایی

رسم زمونه اینه بری و تنهاشم شاید قسمت همینه که پیشت نباشم


باید منم بتونم مثله تو بی وفاشم مثله تو بی وفاشم

من دلم شکسته ولی خدایی دارم اگه دلم شکسته آره خدایی دارم

تنها درمونه درده این دله بیقرارم این دله بیقرارم

خدایا خدایا خدایا خدایا , خدایا خدایا ای خدایا خدایا


بسه این تنهایی مردم از این جدایی مردم از این جدایی

خدایا خدایا خدایا خدایا بسه این تنهایی مردم از این جدایی , مردم از این جدایی

خدایا خدایا خدایا خدایا , خدایا خدایا ای خدایا خدایا

بسه این تنهایی مردم از این جدایی مردم از این جدایی


خدایا خدایا خدایا خدایا بسه این تنهایی مردم از این جدایی , مردم از این جدایی

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!