برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Farjam

Baroon

5 Like

همیشه خواستم برم اما نمیشد کجای دنیا برم که بی تو باشم

تو ازم قلبمو دزدیدی دیگه چه جوری میخواستم از قلبم جداشم

اولین دیدارمون که زیر بارون آخرین بارم تویه بارونه اشکام

بعد تو هر کی تو این شهر منو دیده تویه بارونا بدونه چتر تنهام


از هر چی بارونه بیزارم وقتی بارون میبینم دیوونه میشم

اولین آدمیم که زیر بارون یه جوری میسوزم انگار تویه آتیشم

شده بارون چتر واسم کسی اشکامو نبینه شهری که تو رو نداره سردترین شهر زمینه

بی هدف راه میرمو باز دنیا باهام راه نمیاد انگار از روزی که رفتی هیشکی دیگه منو نمیخواد


از هر چی بارونه بیزارم وقتی بارون میبینم دیوونه میشم

اولین آدمیم که زیر بارون یه جوری میسوزم انگار تویه آتیشم

از هر چی بارونه بیزارم وقتی بارون میبینم دیوونه میشم

اولین آدمیم که زیر بارون یه جوری میسوزم انگار تویه آتیشم

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!