برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Farjam

Kharej Az Shookhi

23 Like

خارج ازشوخی دوست دارم

گاهی اگه با رفتارم حرصتو در میارم

با حرفای بی سرو ته سر به سرت میذارم

میگم تو رو دوست ندارم میگم باید جدا شیم


یه شوخیه عزیزم میخوام که همیشه باشی

ولی خارج ازشوخی دوست دارم

دارم باتو پر در میارم

دلم خوشه به بودنت مگه میشه من جات بذارم


محاله که تنهات بزارم خیالت جمع عزیزم

خارج ازشوخی عاشقونه دلم میخواد دنیا بدونه

عشق منی حق منی حالا که به اینجا رسیدم

عشقتو به دنیا نمیدم خیالت جمع عزیزم


وقتی میگم باید جدا بشیم از هم

میخندی به حرفام چون میدونی شوخم

تو نبودی قلبم عاشق نمیشد زود

دوری ازت واسم همیشه شوخی بود


ولی خارج ازشوخی دوست دارم

دارم باتو پر در میارم

دلم خوشه به بودنت مگه میشه من جات بذارم

محاله که تنهات بزارم خیالت جمع عزیزم


خارج ازشوخی عاشقونه دلم میخواد دنیا بدونه

عشق منی حق منی حالا که به اینجا رسیدم

عشقتو به دنیا نمیدم خیالت جمع عزیزم

ولی خارج ازشوخی دوست دارم


دارم باتو پر در میارم

دلم خوشه به بودنت مگه میشه من جات بذارم

محاله که تنهات بزارم خیالت جمع عزیزم

خارج ازشوخی عاشقونه دلم میخواد دنیا بدونه


عشق منی حق منی حالا که به اینجا رسیدم

عشقتو به دنیا نمیدم خیالت جمع عزیزمComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!