برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Farjam

Mage Mishe

26 Like

این جدایی نمیتونه تو رو از قلبم بگیره

تو میخوای دور بیشی از من اما الان خیلی دیره اما الان دیگه دیره

من تمومه لحضه هامو تو هوا نفس کشیدم

خودمو با تو شناختم از تو به خدا رسیدم , از تو به خدا رسیدم


مگه میشه دور شی از من مگه میشه نباشی

تمامه زندگیمی از کی تو میخوای جدا شی , از کی تو میخوای جدا شی

مگه میشه دور شی از من مگه میشه نباشی

تمامه زندگیمی از کی تو میخوای جدا شی , از کی تو میخوای جدا شی


از کی فاصله میگیری من بی تو پره دردم

من که واسه یه لحظه بی تو زندگی نکردم

وقتی که تو نباشی دنیا برام عذابه تمام آرزوهام بی تو نفش بر آبه

مگه میشه دور شی از من مگه میشه نباشی


تمام زندگیمی از کی تو میخوای جدا شی , از کی تو میخوای جدا شی

مگه میشه دور شی از من مگه میشه نباشی

تمامه زندگیمی از کی تو میخوای جدا شی , از کی تو میخوای جدا شی

مگه میشه دور شی از من مگه میشه نباشی


تمامه زندگیمی از کی تو میخوای جدا شی , از کی تو میخوای جدا شی

مگه میشه دور شی از من مگه میشه نباشی

تمامه زندگیمی از کی تو میخوای جدا شی , از کی تو میخوای جدا شی


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!