برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Hossein Taei

Bi To

3 Like

با جدایی همسفرم پس از او من دربدرم آه از بی وفایی

به هوایت پرسه زنان، با دو تا چشم نگران، میگردم کجایی؟

بی تو من چه کنم؟ تا کی گریه کنم؟ داد از این بی خبری

عهد بستی که نری، از من بی خبری، از کویم کن گذری


من و درد بی نفسی، میکشم تا تو برسی، چون شمعی سوزانم

تو بیا بازآ به برم، مکن از این خسته ترم، آتش مزن بر جانم

به خدا شکوه نکنم، به کسی تکیه نکنم، تا وقتی بازآیی


من و رنج و دربدری، که ندارم همسفری، ای جانم کجایی؟

من و درد بی نفسی، میکشم تا تو برسی، چون شمعی سوزانم

تو بیا بازآ به برم، مکن از این خسته ترم، آتش مزن بر جانم

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!