برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Tataloo & Duzakh

Pantomime

32 Like

سرد مثه پاییز و زرد مثه برگاش

شمع همدم طرد نه میگم برگرد نه حقمه درداش

خب شب میگه دوست دارم بعد پشیمون میشه فرداش

رفت مثه چند دفعه قبل ولی ایندفعه فرق داشت


این آخریا حرفی نبود بینمون رابطه مثه پانتومیم

عیبی نداره نوبته ما هم میشه یه روزی عکسای غمگینه تنهاییاتو لایک کنیم

این آخریا حرفی نبود بینمون رابطه مثه پانتومیم

عیبی نداره نوبته ما هم میشه یه روزی عکسای غمگینه تنهاییاتو لایک کنیم


عشق فقط سه حرفه تو پره حرفی

عشق باید به صرفه تو خوده منفی

عشق گرما میخواد تو گوله برفی

عشق واسه امثال تو بوده تفریح


دروغ گوی افعی

عشق واسه تو ، توپول بود که رفتی

وگرنه اون یارو سوسول بود یه وقتی

عشق اصلاً دروغه تو خوده راستی


واقعیه انقدره بدی چون خودت خواستی

فک میکردم مثه من چت و خل و خاصی

فک نمیکردم واسه اون بنز و توپو لاسی

عشق یه امتحان که تو توش ردی


که تو توش ردی

ماچه ساده بودیم که به تو گوش کردیم

به تو گوش کردیم

این آخریا یادت رفت عاشق بودی یه وقتی


این آخریا تو کم کمه به سختی

دیگه رفتی که رفتی

این آخریا دور شده بودی تویی که میمردی بی ما قدیما

بیخیال شدیم جزوه بی عار ترینا


توکه میدونستی جدا از هم دیگه بیمار تریم ما

این آخرا ازم برید

این آخرا ازم پری

پره تنفری


از دمم خلی

حق داری مسخرم کنی

برو دیگه نمیکنی کم پیشرفت

از عشق کلمه موند و معنیش رفت


بایه قرتی و بنز و یه ته ریش پر

اون پاستا میخواد جیگر تجریش نه

بالا پایین حالا شاخ اصلاً

تو به اون دل ببند من داداشام هستن


آزاد آزاد سختی نی

دیگه بینمون اخمی نی

یه نوع سازش

خوشبختی تخمینی


باز خوش میگذره

واسه رفقامون وقفی نی

این آخریا حرفی نبود بینمون رابطه مثه پانتومیم

عیبی نداره نوبته ما هم میشه یه روزی عکسای غمگینه تنهاییاتو لایک کنیم


این آخریا حرفی نبود بینمون رابطه مثه پانتومیم

عیبی نداره نوبته ما هم میشه یه روزی عکسای غمگینه تنهاییاتو لایک کنیم


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!