برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Tataloo

Tah Sigaro Masghati

33 Like

اخیراً چقدر من بیخیالم

روزا تا پنج بعدظهر میخوابم

از این اتاق و این دکور کلافه‌م

تو که نیستی شبا خیسه ملافه‌م


اخیرا همه چی تو مخیه صدا ها تو مخ من انگار با تاخیرن

اخیرن چقدر سختگیرن آدما جز تو همه پوچ و سختیگرن

تکراری شده روزامون چقدره بده بکن تقویمارو خط خطی

آدمارو ولشون کن که همشون اومدن وحشی بار و صنعتی


تلخی و شیرینی شبامونم که شده فقط ته‌سیگارو مسقطی

تصمیمای شهوتی ، تصویرای لعنتی

رو کن هرچی بلدی بذار از همه دور دور دور شم

میشه الکی جو ندی به اندازه کافی هست زمونه روی دوشم


بذار باز بپیچه بپیجه بپیچه

تو خونه بوی خوب اون شب

مثه روز اول کاری کن کور گور به گور شن

بیا و بعضیارو فر بده که زندگی هردوتامون بد سیاه و کدره


انگاری بی ‌تو فقط برف میاد و زلزله

بیا کنار ِ من دوباره سختیارو جر بده

تکراری شده روزامون چقدره بده بکن تقویمارو خط خطی

آدمارو ولشون کن که همشون اومدن وحشی بار و صنعتی


تلخی و شیرینی شبامونم که شده فقط ته‌سیگارو مسقطی

تصمیمای شهوتی ، تصویرای لعنتی

رو کن همه هنراتو بذار نفهمن این وسط این منم که خلم یا تو

دیوونه بازی در بیارم و اخم نه واسه من مچاله نکن لباتو


هه

بذار دنده ته تخت گاز برو که خودم دارم بد هواتو

تو وردار با من قدماتو که جون میگیرم عزیزم با هر قدم با تو

بیا و بعضیارو فر بده که زندگی هردوتامون بد سیاه و کدره


انگاری بی ‌تو فقط برف میاد و زلزله

بیا کنار ِ من دوباره سختیارو جر بده

تکراری شده روزامون چقدره بده بکن تقویمارو خط خطی

آدمارو ولشون کن که همشون اومدن وحشی بار و صنعتی


تلخی و شیرینی شبامونم که شده فقط ته‌سیگارو مسقطی

تصمیمای شهوتی ، تصویرای لعنتی


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!