برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amir Tataloo

Timar

28 Like

من در اختیارِ تو بیا این تَن و ببرِش تیمارِش کن

اون بی تو قلبِش بیماره چون نفَسِشی بیا بِشکَنِش سیگارِشو

من در اختیارِ تو بیا این تَن و ببرِش تیمارِش کن

اون بی تو قلبِش بیماره چون نفَسِشی بیا بِشکَنِش سیگارِشو


توی باغچه ی قلبِ من ، بی تو خارَم نمیشِکُفت

با تو آرومَم تو یه فرشته ای ، به تو آدم نمیشه گفت

توی بازیِ این روزا ، تو یه راه مخفیِ نابی

نمیدونم چطور نورِت یهو ، به این مار افعیِ تابید


من در اختیارِ تو بیا این تَن و ببرِش تیمارِش کن

اون بی تو قلبِش بیماره چون نفَسِشی بیا بِشکَنِش سیگارِشو

من در اختیارِ تو بیا این تَن و ببرِش تیمارِش کن

اون بی تو قلبِش بیماره چون نفَسِشی بیا بِشکَنِش سیگارِشو


گُلِ سرخِ لبای تو یه دَمنوشه و آروم میکنه هُرمِ هوای تو منو

دِلَم مُرده برای تو نرو ، پِیکرَم میگیره با تو فُرمِ عاشق شدنو

بلندگوی صدای تو برام مِثِه یه گهواره ی موزیکه

با تو دورَم از این دنیا و انگار که تو آغوشِت یه سیاره ی کوچیکه


من در اختیارِ تو بیا این تَن و ببرِش تیمارِش کن

اون بی تو قلبِش بیماره چون نفَسِشی بیا بِشکَنِش سیگارِشو

من در اختیارِ تو بیا این تَن و ببرِش تیمارِش کن

اون بی تو قلبِش بیماره چون نفَسِشی بیا بِشکَنِش سیگارِشو

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!