برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Amirhosein Karimi

Valeh

3 Like

چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم

گهی بر درد بی درمان بگریم گهی بر حاله بی سامان بخندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست , نه مجنونم که دل بردارم از دوست

مده گر عاقلی بیهوده پندم , مده گر عاقلی بیهوده پندم


چنان در قید مهرت پای بندم که گویی آهوی سر در کمندم

گهی بر درد بی درمان بگریم گهی بر حاله بی سامان بخندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست , نه مجنونم که دل بردارم از دوست

مده گر عاقلی بیهوده پندم , مده گر عاقلی بیهوده پندم

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!