برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Arian Goleh

Jat Tooye Ghalbame

3 Like

یه حس ِ فوق العاده این روزا بین مائه

زندگیم رو به راهه چون اون خوبه حالش

تو بغلم بی تاب اون، میده بم دوباره جون

تو راه روزای خوب


روزای خو

نمیگیره ساده هیچکس

توی قلبم جاتو هیچوقت

خوشبختی رو با تو دیدم


این مسیرو با تو میرم

انگار توی قصه هاییم

هیشکی حسش مثل ما نی

این رابطه اشتباه نی


جات توی قلبمه

قلبمه

بی تو سردمه

جات توی قلبمه


قلبمه

بدون تو سختمه

جات توی قلبمه

قلبمه


بی تو سردمه

جات توی قلبمه

قلبمه

بدون تو سختمه


انگار مثه خواب و خیاله

لب ِ ساحل و پای پیاده

نگاهامون به سمت دریاست

با تو میگیرم حس پرواز


آسمون تو چشم آبی

میدرخشیم مثل ماهی

واسه من تو تکیه گاهی

نمیگیره ساده هیچکس


توی قلبم جاتو هیچوقت

خوشبختی رو با تو دیدم

این مسیرو با تو میرم

انگار توی قصه هاییم


هیشکی حسش مثل ما نی

این رابطه اشتباه نی

جات توی قلبمه

قلبمه


بی تو سردمه

جات توی قلبمه

قلبمه

بدون تو سختمه


جات توی قلبمه

قلبمه

بی تو سردمه

جات توی قلبمه


قلبمه

بدون تو سختمه


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!