برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Babak Jahanbakhsh

Ye Saat Fekre Rahat

15 Like

خستم از این حال خرابم

مثل همیشه بی قرارم

بجز یه ساعت فکر راحت

حسرت هیچی رو ندارم


خم میشه هر کوهی که یک آن

خودشو جای من بذاره

سخته یه روز کسی بفهمه

هیچکی رو جز خودش نداره


من چه بجنگم چه نجنگم

کل این بازی رو باختم

چه بمونم چه نمونم

از خودم خاطره ساختم

از خودم خاطره ساختم


من که نگفته هامو گفتم

تو ترانه های سادم

چه بخونم چه نخونم

خودمو یاد تو دادم

خودمو یاد تو دادم


یه شهر متروکه شدم

باقی عمرو با خودم

کنار میام تا که تموم شه


چروک رو قلبم میگه

جوونیمم گذشت دیگه

چیزی نمونده که حروم شه


شبیه شمعی نیمه جون

سوختنمو کسی ندید

فقط میخواستن که بتابم


یه عمر حواسم به همه

بود و ولی بی دغدغه

گذشتن از حال خرابم


من چه بجنگم چه نجنگم

کل این بازی رو باختم

چه بمونم چه نمونم

از خودم خاطره ساختم

از خودم خاطره ساختم


من که نگفته هامو گفتم

تو ترانه های سادم

چه بخونم چه نخونم

خودمو یاد تو دادم

خودمو یاد تو دادمComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!