برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Behzad Leito Ft Sepehr Khalse

Ba To Yeki Na

32 Like

با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن

با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن


شاید چیزی نگم بهتر باشه قصه مون شدش عبرت واسه یه ملت آخه

شاید قسمت باشه الان میشناسن یه کشور داش تو

میگن هر جا میره برنامه جوره رفیق بی خبر از سرمای تومه

میگن با همه جا فرق داره خونه واسه من خونه اما کدومه


تو رو حتی دادم ترجیح به موزیک با هم خوب بودیم هر چی که بودیم

ساده بودیم از عشق ترسیده بودیم دلم خوش الان به تفریح زوری

این روزا که همه میگن عاشقتن انتخاب ولی هنوز یکی واسه من

گلم تو خیالم چیدنه تو نیست گریه کن بشه پیرهنه تو خیس


با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن

با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن


میگی من پر خورده شیشه ام ولی خاطره هات مونده پیشم

گفتی قافیه ها پول نمیشن دورم پره وله میزنم به زور یه نیش خند

بذار بگم عاشقتم قبله هر چی بدون کار دستم میده این قلبه وحشی

دلم تنگ شده خیلی برا شبای شهرم همون شهری که گذاشت ما در به در شیم


بدون همیشه برام هستی تو انتخاب یک جدیدا افتادی واسه انتقام به فکر

همش پشته هم میکنی چرا اشتباه یه تیک بسه نکن زشته آره خیلی

فک نکن میکنن اینا جاتو پر حال میده فقط الان اینجا با تو برد

چشام خیس میشه دوباره من با یه لبخند ببخشید اگه نموندم من پای حرفم


با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن

با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن


من به یاد تو بیست و چهار ساعت به تو خیالم هست راحت

هوو بیا منو تو با همه فرق کنیم بیا دنیارو بگیریمو رنگ کنیم

با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن


با همه سرد بودم با تو یکی نه گرمه پشتم با تو یه تیمم

نمیخان اینا اصا منو با تو ببینن چون دوست دارن جاتو بگیرن


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!