برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Benyamin Bahadori

Doori

11 Like

اگه از پیش من دوری به این دوری تو مجبوری

میدونم زنده ای اما میدونم زنده در گوری

به دام افتادی بدجوری میری یه گوشه میشینی

پنهون اشک میریزی میدونم مثل پاییزی که نور رفته از اون چشمای خوش رنگت


میدونی یک نفر تنگ غروبا میشه دلتنگت کجایی ماه زندونی

نمیبینی اما میدونم گیری اما میدونم در گیری میدونم مین روزا تو میمیری

آخه داره قلبم میگه واسه همیشه از دستای من دوری

نمیبینی اما میدونم گیری اما میدونم در گیری میدونم مین روزا تو میمیری


آخه داره قلبم میگه واسه همیشه از دستای من دوری

میری یه گوشه میشینی

پنهون اشک میریزی میدونم مثل پاییزی که نور رفته از اون چشمای خوش رنگت

میدونی یک نفر تنگه غروبا میشه دلتنگت


کجایی ماه زندونی

منم زندونیم مثل تو میدونی

نمیدونی من هم اشک میریزم

واسه عشق تو پنهونی


نمیبینی اما میدونم گیری اما میدونم در گیری میدونم مین روزا تو میمیری

آخه داره قلبم میگه واسه همیشه از دستای من میری

میری یه گوشه میشینی

پنهون اشک میریزی میدونم مثل پاییزی که نور رفته از اون چشمای خوش رنگت


میدونی یک نفر تنگه غروبا میشه دلتنگت

کجایی ماه زندونی

منم زندونیم مثل تو میدونی

نمیدونی من هم اشک میریزم


واسه عشق تو پنهونی

نمیبینی اما میدونم گیری اما میدونم در گیری میدونم مین روزا تو میمیری

آخه داره قلبم میگه واسه همیشه از دستای من میریComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!