برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Benyamin Bahadori

Ye Bar Dige Eshtebah Kon

20 Like

اگه میتونی خودتو برسون دارم نفس نمیکشم

اما پامو پس نمیکشم من از تو دست نمیکشم

دستمو بگیر که دارم میمیرم دستاتو میخوام بگیرم

دارم می افتم بگیرم من دارم از دست میرم


یه بار دیگه اشتباه کن دوباره به چشمام نگاه کن

یه بار دیگه استباه کن دوباره به چشمام نگاه کن

یادت باشه نگاهتو دوست داشتم

اولین اشتباهتو دوست داشتم


یادت باشه نگاهمو دوست داشتی

آخرین اشتباهمو دوست داشتی

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!