برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Hamed Homayoun

Chenin Konam Chenan Konam

18 Like

دست به دست من بده قول بده که با منی

اگر تو یار من شوی چنین کنم چنان کنم

پشت به پشت صف به صف

سینه به سینه موج موج


دل بدهی به قلب من هم این کنم هم آن کنم

درد حریف ما نشد غصه به کار ما نبود

پیک ِ امید به سمت تو روان کنم روان کنم

می طلبم حریف را میشکنم به دست خود


بغض هزار ساله را نهان کنم نهان کنم

نهان کنم نهان کنم

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی


حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی


حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی

دست به دست من بده

قول بده که با منی


اگر تو یار من شوی

چنین کنم چنان کنم

پشت به پشت صف به صف

سینه به سینه موج موج


دل بدهی به قلب من

هم این کنم هم آن کنم

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی


حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی

جانا تو ماه روشنی

زیبا به وصف شبنمی


حالم دگرگون میکنی

تو ماه رویای منی

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!