برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mehdi Ahmadvand

Deltangi

6 Like

تو خیابون زیر نور چراغا ساعت از نصفه‌شبم گذشته بود

جز منو تنهاییا پیاده رو خبر از عابر دیگه ای نبود

بادی که درختارو تکون میداد روی سنگ فرشارو برگ پوشونده بود

مثل هرشب دوباره دلتنگی منو سمت خونتون کشونده بود


هنوزم وقتی که نزدیکت میشم نفسم حبس میشه توی سینه

بی هوا زول میزنم به خونه‌تون آخه کار رشب من اینه

هنوزم وقتی که رد میشم از اون کوچه ای که خاطراتم توشه

بی هوا زول میزنم به خونه‌تون خونه ای که چراغاش خاموشه


یاد ِ اون شبا میوفتادم که بوی عطرت میومد با بارون

شبی که یخورده سردت شده بود وقتی رد میشدیم از این خیابون

چراغ ِ اتاق تو روشن بود خیلی دیره تو چرا بیداری

روی خوش‌باوری دلواپستم شاید از دوری من بیماری


هنوزم وقتی که نزدیکت میشم نفسم حبس میشه توی سینه

بی هوا زول میزنم به خونه‌تون آخه کار رشب من اینه

هنوزم وقتی که رد میشم از اون کوچه ای که خاطراتم توشه

بی هوا زول میزنم به خونه‌تون خونه ای که چراغاش خاموشهComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!