برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mehdi Ahmadvand

Tamana

5 Like

از قهر تو خستم از دوری میترسم

رو قهرو اداهات بازم چشمامو بستم

از قهر تو خستم از اطوار و اداهات

ببین محاله اینجوری بمونم دیگه باهات


از قهر تو خستم از دوری میترسم

از اینکه یه روزی بازم کار بدی دستم

سخت دل میدی اما دل میکنی آسون

از دست تو من سر میذارم به بیابون


ای وای که قلبم شده از دست ِ تو آسی

ای وای نمونده واسم از دستت حواسی

ای وای که قلبم دیگه از قهر تو مرده

انگار نداری دیگه از قهرت هراسیانگار نداری دیگه از قهرت هراسی

خواهش تمنا لجبازی‌تو کم کن

دلتنگته قلبم با قلبت کمکم کن

هی خواهش و اصرار سنگه دلت انگار


من عشق ِ تو بودم چرا هی میکنی انکار

خواهش تمنا برگرد و با من باش

امروز منو دوست داری و برعکسشی فرداش

اصرار و خواهش چشماتو میخوامش


جادو توی چشماته دل افتاده به دامش

ای وای که قلبم شده از دست ِ تو آسی

ای وای نمونده واسم از دستت حواسی

ای وای که قلبم دیگه از قهر تو مرده


انگار نداری دیگه از قهرت هراسی

انگار نداری دیگه از قهرت هراسی

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!