برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mohammad Bibak

Ezafi

15 Like

هه بالاخره که چی باید تموم میشد اینا

خستم کردی اینو میفهمی

اضافی رو مغزم مثه یه تیکه لخته خون

من کارم دور از هر آدمی فقط پرسه بود


حرف میزدی گوش نمیکردم میدادم سر تکون

با تو گذشت بد گذشت سه فصلمون

سبزو گرمو زردمون ولی خب زمستون اومد

وقتی رابطمون طلسم بود خوب اومد


خوش اومد خوشم اومد ترکوند

سرد شدم من خودمم سعی نکردمم فرق کنم

فقط یادم رفت آدم هست به اندازه کافی دورم و محمد واقعا رفت

تو کتت نمیره فاجعست که بازم کاری نشد بکنی یادت نمیره


هر چی خاطرست که با من داری خوشحالم میگیرم سرم بالا

که پاهام هیچ وقت کج نرفت ولی تو کج بزرگ شدی

همینه دلیل رفتنم من همینم عوض نمیشم

تو بمون با همونا که میگی باهات مچ ترن


ببین خودتم قفل بازی هاتو پاشو جمع کن سوغاتی هاتو

نمیگیره کسی خود راضی جاتو تو با تو

نمیشه حرف زد انگاری با تو خستم از داستان تکراری ها تو

تو هم صبح با این فکرا بیدار شو تو با تو


میدونی نوشتن خیلی سخته درباره تو

چون من خیلی وقته سعی کردم فراموش کنم

حرکاتتو رفتارتو مثل هم دهه یات خنده داره افکار تو

فقط میاد سر صدات با یه منطق خنده دار


کم نمیاری تو بحث ها دورت شلوغ تو عکسات

منم حال میکردم تک تر باشم از تجدیدی تو درسا

پس دیدی رو اعصابی , پس دیدی رو اعصابی

روزایی که با تو بود آره پر آتو بود


من هی چشم پوشی میکردم تو هم فقط هارتو پورت

تو جنگ نبودی ولی دورت پره ناتو بود

تو سنگ که بودی نمیگیره کسی جاتو زود

چون اگه بخوام سر پا باشم ترجیح میدم تنها باشم


به همه بگو که من باعث کم کاریشم من رفتم

ببین فاز من چی شد سختته

یادته میگفتم که تو نبودنم میفهمی ارزشم وقتشه رد بشم


ببین خودتم قفل بازی هاتو پاشو جمع کن سوغاتی هاتو

نمیگیره کسی خود راضی جاتو تو با تو

نمیشه حرف زد انگاری با تو خستم از داستان تکراری ها تو

تو هم صبح با این فکرا بیدار شو تو با تو


میدونم چقد دور زدی تا من

دیگه نخواه تو فرصتی با من

حالا بگو تو تخص تری یا من , من

Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!