برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mohammad Rashidian

Manam Mesle To

2 Like

بزن ضربتو از دلم دل بکن

به فکر خودت باشو کاری بکن

منو ول کن اب از سر من گذشت

یه کم روزو شب هاتو یاری بکن


تو میتونی از قلب سرما بری

به خورشید بالا سرت دل ببند

نترس از خمو پیچ و تاب زمون

اگه فرصتی مونده گاهی بخند


شکایت نکن از شبه روزگار

شکایت نداره این هم قسمته

بزن نونو تو خون قلبت بخور

زیاده اگه یا که کم قسمته


منم مثل تو گرم این بازیم

منم مثل تو تو وجودم غمه

غرورم شکست ولی ساکتم

که گوش شنیدن به حرفم کمه


منم مثل تو گرم این بازیم

منم مثل تو تو وجودم غمه

غرورم شکست ولی ساکتم

که گوش شنیدن به حرفم کمه


تو میتونی از اول ماجرا

منو با نگات له کنی بشکنس

بزن سیم آخر بزن خنجرو

تو که آخرش ضربتو میزنی


تو که آخرش پشت این ماجرا

نشستی و قبر منو میکنی

ولش کن که از یک تنو ریشه ایم

ولش کن بزن آدمه ناتنی


منم مثل تو گرم این بازیم

منم مثل تو تو وجودم غمه

غرورم شکست ولی ساکتم

که گوش شنیدن به حرفم کمه


منم مثل تو گرم این بازیم

منم مثل تو تو وجودم غمه

غرورم شکست ولی ساکتم

که گوش شنیدن به حرفم کمه


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!