برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mohammad Rashidian

Saat Be Saat

1 Like

به یادتم هنوز موندی تو خاطرم باز میرسم به تو از هر کجا برم

تو هستی همه جا بی اعتنا برم خستم از این سکوت از این رها شدن

دلگیر شده روزام ساعت به ساعتش خستم از عشق تو از ترک عادتش

ول کردی دستمو پس دادی قلبمو نفهمیدی منو نگاه خستمو


دلگیر شده روزام ساعت به ساعتش خستم از عشق تو از ترک عادتش

ول کردی دستمو پس دادی قلبمو نفهمیدی منو نگاه خستمو

یه بار دیگه بیا این بار ولی بمون از لحنه توو نگاهم احساسمو بخون

یه بار دیگه بیا این بار ولی نرو بی تاب من بمون بیزار ازم نشو


دلگیر شده روزام ساعت به ساعتش خستم از عشق تو از ترک عادتش

ول کردی دستمو پس دادی قلبمو نفهمیدی منو نگاه خستمو

دلگیر شده روزام ساعت به ساعتش خستم از عشق تو از ترک عادتش

ول کردی دستمو پس دادی قلبمو نفهمیدی منو نگاه خستموComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!