برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Mohammadreza Golzar

Chi Shod

4 Like

چی‌شد چرا حست عوض شد

یهو تنهام گذاشتی سر چیزای بیخود

تو هیچوقت مثه حرفات نبودی باشه من بد تو خوبی

ولی حقم نبود که منو اینجور بکوبی


چی‌شد به من احساست عادی شد همه حرفام تکراری شد

بگو عشقم آخه چی شد

هرکی جای من بود یه روز میرفت تنهات میذاشت ولی من پای تو موندم

بگو عشقم آخه چی شد


چی‌شد به من احساست عادی شد همه حرفام تکراری شد

بگو عشقم آخه چی شد

هرکی جای من بود یه روز میرفت تنهات میذاشت ولی من پای تو موندم

بگو عشقم آخه چی شد


یه دفعه بشین فکر کن به کارات

تهش منم برم کی میمونه باهات

حیفه ِ منو تو و اون خاطرات

آخه مگه دلم بعد تو دل میشه


آخه مگه رفتنت عادی میشه

من عاشق تو تو عاشق یکی دیگه

من واسه تو میمیرم و توام واسه یکی دیگه

چی‌شد به من احساست عادی شد همه حرفام تکراری شد


بگو عشقم آخه چی شد

هرکی جای من بود یه روز میرفت تنهات میذاشت ولی من پای تو موندم

بگو عشقم آخه چی شد


Comments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!