برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Omid Olomi

Ahvale Baroon

12 Like

نمیدونی چه حالیه بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره

نمیدونی چه حالیه بدونی اون نمیاد و دلت بازم امیدواره .. دلت بازم امیدواره

عجب حال بدی دارم بزار اغرار کنم بی‌تو همیشه با خودم تنهام

بزار اغرار کنم بی‌تو از این فاصله‌ها خستم پُر از بیخوابیه چشمام


نمیدونی چه حالیه بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره

نمیدونی چه حالیه بدونی اون نمیادو دلت بازم امیدواره

دلت بازم امیدواره

مهم نیست من کجا هستم مهم اینه که تو رفتی همه دنیامو گم کردم


نپرس از حال و روز من که با خاطره های تو شبا چشمامو میبندم

بزار اغرار کنم خونه بدون ِ تو دیگه چیزی از احساسش نمیمونه

نزار من سر کنم بی‌تو که احوالم تو این روزا مثه احوال ِ بارونه

مهم نیست من کجا هستم مهم اینه که تو رفتی همه دنیامو گم کردم


نپرس از حال و روز من که با خاطره های تو شبا چشمامو میبندم

نمیدونی چه حالیه بفهمی اون که دنیاته دلش جایی گرفتاره

نمیدونی چه حالیه بدونی اون نمیادو دلت بازم امیدواره

دلت بازم امیدوارهComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!