برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

Siavash Ghomayshi

Khastegiya

40 Like

خسته از خستگیای این دل وا مونده

خسته از تو که خیالت پیش من جا مونده

خسته از پرسه تو شهری که همش آواره

بی تو زیر آسمونی که یه بند میباره


به همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری

چه سبک پر زدی از من تو بگو آخه چجوری

تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت

حسرت روزای رفته همه از آهت رفت


من چجوری به تو و عطر تو بیمار شدم

تو که رفتی عطر بارون شب همراهت رفت

خسته از خستگیای این دل وا مونده

خسته از تو که خیالت پیش من جا مونده


خسته از پرسه تو شهری که همش آواره

بی تو زیر آسمونی که یه بند میباره

به همین سادگیا نیست از تو دل کندن و دوری

چه سبک پر زدی از من تو بگو آخه چجوری


تو چجوری غم این خستگی از یادت رفت

حسرت روزای رفته همه از آهت رفت

من چجوری به تو و عطر تو بیمار شدم

تو که رفتی عطر بارون شب همراهت رفتComments

Please Enter Your Text!

Thank You For Submittion


No Comments Until Now!